Terres

La terracuita de Rajoleria Quintana es fabrica integrament a mà i per tant, es idoni per aconseguir un ambient rústic. A més, les rajoles estan cuites amb llenya donant com a resultat unes tonalitats càlides per la seva llar.

Rajoleria J.Quintana SL - Carrer Erols, 34 - Llambilles - 17243 Girona (Espanya) - Tel. 972 469 289 - info@rajoleria.com